P1 Diarium 18.05 (release 2020-04)


  • Ladda upp dokument till rad fungerar nu bättre i webbklienten.
  • Radnumret borttaget på skriftväxlingskortet.
  • Värdelista med handläggare på märkning borttagen på skriftväxlingskortet.
  • Nu möjligt att redigera dokumentrubriken på skriftväxlingskortet.
  • Möjligt att se detaljer på dokument på skriftväxlingskortet.