P1 Diarium 18.06 (release 2020-04)


  • Gammal information syntes inte i vissa fält.
  • Fullständigt handläggarnamn sparas nu på kortet.
  • Under vissa omständigheter skapades inte skriftväxling automatiskt.
  • Listan Int / Ext sparades ej korrekt.
  • Möjligt med fler automatval för avdelning.
  • Lagat att handläggare hade en “spöktext”.
  • Justerat fältbredd på e-postlista inkommet.
  • CC och BCC beter sig som Till vid skicka e-post och möjligör “typeahead” och lista.
  • Exportera dokument visar Spara istället för att Spara till temporär mapp.