P1 Diarium 18.07 (release 2020-05)


  • Möjligt att ställa vart dokument skall sparas vid Visa.
  • Ikonbyte för Visa dokument för att ej förvirra med Exportera.
  • Lagat sökmöjlighet på handläggare.
  • Radnummer skapades inte under vissa omständigheter.
  • Möjligt att bestämma vart dokument skall sparas vid “Visa dokument” (endast klient).
  • Skriftväxling och rubrik syns vid klick på “visa stort”-symbolen.
  • Möjligt att klippa och klistra i Sök part.
  • Möjligt att välja om e-post skall raderas från e-postservern.