P1 Diarium 18.08 (release 2020-05)


  • Möjligt att välja vilka parters adresser som skall uppdateras.
  • Filtrerar hårdare för radbrytningar och mellanslag vid inmatning.
  • Adresser på Parter uppdaterades ej om tom adress på person.
  • Om e-post innehöll visst innehåll skapades ej rad automatiskt.
  • Bara titta kom ej in via webbklient.
  • Inaktivkrysset gick ej att klicka på i webbklienten.