P1 Diarium 18.09 (release 2020-06)


  • Fält för antal dokument på rad är större.
  • Byte av ikon visa e-postbilaga.
  • Prestandaförbättring vid hämta e-post.
  • Tabbar vid rad uppdateras bättre.
  • Prestanda i snabbsökning lista (söker ej bevakning eller försenat).
  • Adresser på dokument hämtas från parter.