P1 Diarium 18.10 (release 2020-06)


  • Utökad felkontroll för e-post vid skapa rad automatiskt.
  • Varning om fil finns vid visa fil.
  • Rättat att om flera diarieserier används så misslyckades det ibland att skapa ärende från e-post.