P1 Diarium 19.00 (release 2020-09)


  • Appen är nu kompatibel med FileMaker 19.
  • Möjligt att hämta / skicka e-post med Office 365 (dock ej med webbklient).
  • Ny behörighet Registrator (kan hämta e-post och skapa ärenden).
  • Vid skicka e-post läggs mottagande person till som Namn (om unik e-post finns).
  • Nu fungerar automatisk klarmarkering av bevakning vid avslut.
  • Rättat dublettkontrollen av personnummer från personkortet.
  • Om kopplat ärende finns visas en symbol i listan, klicka för att visa kopplade ärenden.