P1 Diarium 19.01 (release 2020-10)


  • Möjligt att visa alla dokument kopplade till en rad för enklare nedladdning.
  • Fältet Annat kan innehålla en värdelista om värden finns i inställningar.
  • Lista över skriftväxlingar finns med delad vy för enklare sökning, visning och hantering.
  • Antal kopplade ärenden syns nu med en siffra på “kedjan” på kortet.
  • Kopplade ärenden markeras med “kedja” i listan, klicka för att visa kopplade ärenden.
  • Rättad personnummer-kontroll vid tomt personnummer eller avsaknad av tusensiffra.