P1 Diarium 19.02 (release 2020-11)


  • Lista över rader finns med delad vy för enklare hantering av en rad
  • "Visa dokument"-knappen ovan rad visade alla dokument, även de i huvudet
  • Antal dokument visades även när inga dokument på skriftväxling fanns
  • Visar när en användare senast var inloggad på användarkortet