P1 Diarium 19.03 (release 2020-11)


 • Lista över dokument finns med delad vy för enklare hantering av ett dokument
 • Kontonr möjligt med dropdown på värdelista. Nya inställningar måste göras
 • Användarbild enklare att uppdatera
 • Dropdown döljs i sök. Kan inte användas sedan tidigare.
 • Koppla e-post i flytande fönster
 • Om två parter hette samma sak, visades endast den ena i värdelista. Nu visas även part-id i listan
 • Arbeta-behörigheten kunde inte infoga dokument på skriftväxlingskortet
 • Klick på antal kopplade ärenden funkade ej i WebDirect
 • I sällsynta fall kunde inte e-post skickas p.g.a. problem med registrering
 • Vid massnedladdning av dokument med klient laddades endast sista dokumentet ner om flera dokument hade samma namn
 • Server e-post vid bevakning fungerade ej som tänkt
 • Prestandaoptimeringar relaterat data
 • Prestandaoptimeringar