P1 Diarium 19.04 (release 2021-02)


  • Hämta / Skicka e-post med Office 365 kompatibelt med WebD och server
  • Dossienummer kan sätta andra fält
  • Ny utskrift “Aktuell lista utökad” visar senaste skriftväxling liggande A4
  • Registrator såg inte alltid alla ärenden