P1 Diarium 19.05 (release 2021-04)


  • Avbryt försvann under vissa omständigheter vid koppla e-post
  • Ladda ner många dokument hanterade inte alltid flera filer med samma namn
  • Ladda ner dokument med "," i namnet fungerade ej i WebDirect
  • Visa dokument med anpassad sökväg fungerade ej under vissa omständigheter
  • Under vissa omständigheter kunde dokument skrivas över vid skicka e-post