P1 Diarium 19.06 (release 2021-05)


  • Om ett ärende markerats med sekretess kommer ett S visas i listan efter datumet
  • Utskrift av enskild rad är nu möjlig
  • Vissa ledtexter i listan var ej dynamiska
  • Vissa ledtexter på diariekortets utskrift var ej dynamiska
  • Mer information från rader syns nu på utskriften för diariekortet