P1 Diarium 19.07 (release 2021-08)


  • Helt omarbetat användargränssnitt för att skicka e-post
  • Dynamiska ledtexter för skriftväxlingar
  • Valbart vilka skriftväxlingar som skall bifogas e-post
  • Hover-text över S i listan visar nu statistik
  • Bevakade ärenden markeras nu på ärendekortet med B eller x på fliken för bevakning