P1 Diarium 19.09 (release 2022-02)


  • Stöd för tvåfaktorsautentisering via P1 SMS
  • Grafiska element som inte kunde användas av inloggad behörighet döljs nu bättre, samt bättre dialog
  • Omarbetad bättre teknik när worddokument skapas från mall