P1 Diarium 19.10 (release 2022-02)


  • Värdelistan för fältet Annat visades ej korrekt vid sökning
  • Under vissa omständigheter sattes ej löpnummer korrekt i en tabell vid uppdatering