P1 Diarium 19.11 (release 2022-03)


  • Ibland visades ? i stället för datum vid hämtad e-post
  • Under vissa omständigheter kunde fel eller dubbla dokument skickas via e-post
  • Fel visades inte alltid när skicka e-post misslyckades
  • Fliksystem för dokument / text på delad skriftväxlingsrad visades inte