P1 Diarium 19.12 (release 2022-04)


  • Lagning av fel i datumhantering för nya ärenden i e-post
  • Möjligt med symbol på rad baserat på värde i fält
  • Nytt fält på ärendekortet
  • Flikar i avancerad version går nu att dölja