P1 Diarium 19.13 (release 2022-06)


  • Justeringar i uppdatering av loggar enligt ny standard
  • Förbättrad navigering till E-post
  • Bättre dialoger vid hämtning av E-post mot Office 365
  • Förbättrad navigering till ärende från skriftväxlingar och dokument
  • Nytt diariekort nr 4, används i samråd med PositionEtt AB