P1 Diarium 19.14 (release 2022-09)


  • Krav på lägst version 19.0 på server och klient
  • Stöd för FileMaker 19.5
  • Prestanda-förbättrande åtgärder vid stora mängder e-post
  • Dokument på ett ärende var ibland dolda
  • Lagt till mer kontroller vid hämta e-post med IMAP
  • Tabbar byter namn dynamiskt
  • Menyförändringar
  • Nya snabbsökningsval i ärendelistan för att visa bevakningar
  • WebbSluss