P1 Diarium 19.15 (release 2022-10)


  • Vissa fält var svåra att skriva i med webbklienten
  • Möjligt att skapa PDF av e-postbrev innan skapande/kopplande till ärende
  • Möjligt att exportera ärenden och dokument (endast via klient)