P1 Diarium 19.16 (release 2022-10)


  • Max 100 e-postbrev kan nu arkiveras åt gången
  • Välj under användare eller inställningar vad som skall visas vid inloggning i ärendelistan
  • Senaste ärendet visas vid koppling av e-post till befintligt ärende