P1 Diarium 19.17 (release 2022-10)


  • Förstoring av listläget fungerar nu bättre
  • Möjligt att välja vilken fält-data som e-postas till handläggare vid nya ärenden och bevakningar