P1 Diarium 19.18 (release 2023-03)


 • Nu kan man ha flera diarienummer-serier även i enkelt läge
 • Ny handbok som PDF
 • Utskriften för diariekortet visar nu namn på dokument
 • Förbättrat CC och BCC på e-post
 • Registrator kan nu koppla e-post till befintligt ärende
 • Registrator kan nu radera bilaga
 • Vid utskrift av e-post av registrator saknades ibland dokumentnamnet
 • E-post till BCC och CC gick inte alltid fram
 • Bevaknings-symbolerna X/B syntes ej korrekt i avancerat läge
 • Filterfunktionen på Avdelning är nu lagad
 • Rättat meddelandet vid hämtning av e-post om ingen ny e-post hittades
 • Lagat felaktigt skapat diarienummer under vissa omständigheter vid duplicering av ärende
 • Förbättrat exporten av skriftväxllingar
 • Förändrad teknik vid "skapa nytt ärende" som höjer både prestanda och säkerhet
 • Förändringar i behörigheter som höjer prestanda vid stora datavolymer
 • Förbättrad hantering av malldokument för admin
 • Utökade felkontroller när man skapar dokument från mall