P1 Diarium 19.19


 • Kompatibel med FileMaker 2023
 • Möjlighet till fler flikar i enkelt läge
 • Ny värdelista i Skriftväxlingar i avancerad version
 • Flera fältrubriker och värdelistor dynamiskt inställningsbara
 • Filtrera på avdelning i listläget kan nu innehålla fler avdelningar
 • Ny meny i inställningar för val av värdelistor
 • Avslutsdatum och Besvaras senast datum kan ej kan sättas till tidigare än inkommet datum
 • Teknikändring i hämtning av bilagor via Office365 samt bättre hantering av .eml filer
 • Snabbsökning för mina ändrade idag gör nu en mer omfattande sökning
 • Rättat att filer under vissa omständigheter landade fel vid arbete i flera fönster via klient
 • Rättat att datum för skickad e-post ej stämplades på rätt sätt
 • Rättat filnedladdning i e-post-arkivet