P1 Diarium 19.20


  • Anpassad wordrapport möjlig från lista och kort. Dokumentmall av typ Rapport krävs
  • Malldokument på webben
  • Utökad loggning över nedladdade dokument
  • Kunna hämta dokument via API
  • Det går nu att söka dokument på ärendekortet
  • Förbättring av kontroller vid uppdateringar
  • Utökade möjligheter till verifieringsmetod vid anslutning till IMAP för e-post
  • Utökad utrymme för utskrift vid special-anpassad utskrift