Välkommen till P1 GDPR!
 
P1 GDPR är ett enkelt verktyg för att hantera Dataskyddsförordningens krav på en förteckning över var man sparar personuppgifter. Det kallas ”Register över behandling” i lagtexten. Förteckningen ska svara på frågan ”Var sparar ni personuppgifter och varför?"
 
En kort introduktion till alla funktioner hittar du under knappen Introduktion uppe till höger.
 
 
 
Support
 
Ring 08-522 531 31 eller skicka e-post till support@positionett.se
 
Övrig information
 
Här kommer vi lägga ut nyheter och viktig information som t ex lagförändringar och justeringar samt ny funktionalitet i P1 GDPR.