P1 Medlem Light 1.20


Inbetalningar

  • Möjligt att läsa in betalfiler med formatet CAMT054  (kallas även ISO 20022)

    Detta filformat ersätter betalfils-formaten för Bankgirots BG Max och PlusGirots Total IN. P1 Medlem Light känner av och läser in oavsett om det är CAMT054-, BG Max- eller PG Total in-filer.

    Denna nya internationella standard går också under namnet ISO20022 och till viss del under begreppet P27.