P1 Medlem Light versionshistorik


Nedan finner du en kort sammanställning över de olika versionerna. Fullständig versionshistorik finns i P1 Medlem Light och knappen Versioner.

Inbetalningar

 • Uppdaterad version av CAMT054 (v5) för inläsning av betalfiler (kallas även ISO 20022)

E-post

 • Ny version av SMTPit Pro 6.1.1

Inbetalningar

 • Möjligt att läsa in betalfiler med formatet CAMT054  (kallas även ISO 20022)

  Detta filformat ersätter betalfils-formaten för Bankgirots BG Max och PlusGirots Total IN. P1 Medlem Light känner av och läser in oavsett om det är CAMT054-, BG Max- eller PG Total in-filer.

  Denna nya internationella standard går också under namnet ISO20022 och till viss del under begreppet P27.

Personer

 • Vid epostadressen finns en knapp i listan över personer som skapar ett nytt mail.
 • Flytfönstret med mer information som finns i listan över medlemmar har fått en gem-funktion som gör att fönstret hänger kvar när man byter post.
 • Epostadress visas i listan över personer.
 • I listan över personer finns en grön ikon längst till höger som visar mer info om medlemmen.
 • Fältet Land är borttaget listan över personer för att få plats med epostadressen.
 • Den gröna info-knappen i listan över personer blir röd om personen har en bevakning.
 • Den gröna info-knappen i listan över personer blir blå om personen har en anteckning.

Inställningar

 • Möjligt att få automatiska säkerhetskopior.

Personer

 • Det går att skicka SMS till medlemmar. Kräver abonnemang.

Generellt / Teknik

 • Informationsfönstret storleksförändras nu bättre.
 • Tekniken för uppdatering av runtime borttagen.
 • Ny version av SMTPit Pro 6.0.0

Faktura

 • Möjlighet till fakturakod (t ex fakturamottagarkod) på fakturautskriften. Gör det möjlighet att använda e-fakturaskrivare.
 • Nu kan man välja vilken valutasymbol som ska visas på fakturan. Se fältet Valutasymbol på fakturakortet.

Generellt

 • Förbättrad hantering av epostadresser. Väsentligt mindre risk att en epostadress flaggas som felaktig.
 • Åtgärdat att programmets fönster initialt blir större än vad man satt under Inställningar-System, på Mac.
 • Gröna plupparna som markerade att information fanns på en flik är grafiskt är bytt till nedgråad filktext om information saknas.

Handboken

 • Handboken är nu korrekturläst samt har nya bilder i inledningen.
 • Kosmetisk justering så att programmets fönster inte växer när man går till och från handboken, på Mac.

Inloggningar

 • Åtgärdat tabellen Inloggningar som inte fick med alla poster vid en uppdatering.

Inställningar

 • Nu kan man välja vilken valutasymbol som ska visas på fakturan. Se fältet Valutasymbol under Inställningar.

Teknik

 • Script för totalexport av alla tabeller implementerat. Namn = "Totalexport", söks under Script.

Uppdatering

 • Minst FileMaker 18 krävs för att kunna uppdatera till denna version.
 • Specialfallet med id = 0 i tabellen SMTP_Servrar är borttaget. Förekom i version 1.00 och 1.01 som inte finns kvar.

Generellt

 • Ny SMTPit-plug-in: 5.6.1

Avgifter

 • Nytt kort: Avgifter. Där finns dessutom en ny knapp "Visa" som visar alla medlemmar med en särskild avgift. För att redigera en avgift behöver man numera gå in på respektive kort - detta kan inte göras i listan.

Fakturor

 • Ny knapp: "Excelexport".
 • Ny knapp: "Lista" under knappen "Skriv ut" som skapar en enkel lista över framsökta fakturor.

Inbetalningar

 • Ny knapp: "Felrapport" under knappen "Skriv ut". (Knappen "Sammanställning" har även flyttats och återfinns nu under knappen "Skriv ut").
 • Ny knapp: "Excelexport".

Inställningar

 • Ny knapp: "Spara fönstrets position och storlek", under fliken "System". Bestämmer fönsterposition och storlek vid start.
 • S.k. "Fria fält" visas nu tydligare (under fliken med samma namn).

Massbrev

 • Ny knapp: "Excelexport".

Personer

 • Ny knapp: "Fakturor" under knappen "Visa" visar samtliga fakturor för framsökta personer.

Generellt

 • Nya flikar: Massbrev och Avgifter, som kort och lista, till höger om Inbetalningar.
 • Sökläge är nu aktiverat på de flesta layouter.

Fakturor

 • Ny knapp: Rensa fakturor, tar bort alla fakturor som har ett betaldatum tidigare än innevarande år.
 • Det står numera "Betald faktura" om man förhandsvisar eller skriver ut en faktura som redan är betald, istället för "påminnelse".

Personer

 • Ny knapp: Radera personer, raderar framsökta personer.
 • Ny knapp: Visa medlemmar som inte har "Medlem"-krysset på sig.
 • Ny knapp: Visa medlemmar som är utträdda.
 • Ny knapp: Visar medlemmar som har avlidit.
 • Ny knapp: Visar medlemmar som har avlidit.

Övrigt

 • Ombearbetning för anpassning till nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Övrigt

 • Ny funktion: Anteckningsblock där man kan spara noteringar på olika flikar.
 • Ny funktion: Möjlighet till e-postkopia (bcc) när man e-postar enstaka fakturor.

Fakturor

 • Ny flik som visar vilka epostutskick som fakturan är med på.
 • Ny sökknapp: Visa - Låsta.
 • Ny funktion: Permanenta. Sätter alla preliminära fakturor som permanenta.
 • Nytt fält under ny flik: Anteckningar, avsett för egna anteckningar om fakturan.
 • Preliminära fakturor kan inte makuleras, betalas eller låsas.
 • Utskick av en faktura med e-post skapar nu alltid ett eget massbrev.
 • Ny funktion: Permanenta. Sätter alla preliminära fakturor som permanenta.
 • Makulerad faktura visas med fakturanumret (och mottagaren) i grått och överstruket i fakturalistan.

Övrigt

 • När man klistrar in en e-postadress så tas ev formatering bort.
 • Nu finns hjälptexter på sökfunktionerna under Visa om man hovrar med muspekaren.

Fakturor

 • Ny funktion på fakturakortet: Förhandsgranskning av faktura.
 • Lagt till en påminnelse om att datorn inte bör gå i vila när man gör massutskick.
 • Ändrat ett meddelande om att prel fakturor blir permanenta.
 • Rättat att informationstexten överst på fakturakortet inte syntes.

Fakturor

 • Ny rutin för påminnelser.
 • Möjlighet till egen fakturarubrik.
 • Möjlighet att kunna koppla om en felaktig inbetalning till annan faktura.
 • Man kan dela upp inbetalningar.
 • Kunna visa de personer som hör till framsökta fakturor.
 • Kunna visa de fakturor som har ett kryss i rutan Stoppa påminnelser.
 • Kunna Visa de fakturor som har negativt belopp.
 • Snabbare fakturalista.
 • Fliken Inbetalningar visar nu fakturans totalbelopp.

Personer

 • Namnfältet breddat i personlistan.
 • Fliken Medlemsnr har bytt namn till Person.
 • Om man sorterat innan man skriver ut, t ex telefonlista, behålls sorteringsordningen till utskriften.
 • I listan visas namnet i grått om personen är markerad som avliden eller har utträdd.
 • Markering visas på flikar på person- och fakturakortet om det finns en information kopplad.

Övrigt

 • Ny postortskatalog från mars 2017.

Systemkrav: FileMaker Pro 15

Fakturor

 • Nu går det att skriva ut framsökta (visade) fakturor.
 • Lås- och Lås upp-funktionen låser/låser nu upp de visade (=framsökta) fakturorna.
 • Om en faktura är makulerad syns det på utskriften.
 • Nytt alternativ för e-post av fakturor: E-posta framsökta (visade) fakturor.
 • En fakturarad kan nu raderas av både admin- och arbeta-användare.
 • Fakturor som e-postats får nu status icke-preliminär.
 • Det går nu inte att radera eller lägga till fakturarader på låsta fakturor.
 • Fel i fakturanumrering vid radering av den sist skapade preliminära fakturan är åtgärdat.

Personer

 • I fältet Ftg/Organisation kan man nu skriva de första bokstäverna och få förslag på namn.
 • Makulerade fakturor syns inte längre i portalen på personkortet.
 • Nu går det bra att skriva in t ex 1965-03-27 vid bortval av personnummer-kontrollen.

E-post

 • Ny version av SMTPit; 5.0.1.

Fakturor

 • Ny knapp för att makulera en faktura.
 • Rapporterna visar nu fakturadatumintervall istället för betaldatumintervall.

Inbetalningar

 • Åtgärdat ett fel som uppstod vid inläsning av BGMAX på Windows.
 • Nu kan även en adminanvändare bläddra med månadsknapparna.

Inställningar

 • Justering av vissa ledtexter som blev avkapade.

Utskrifter

 • Nu syns hela telefonnumret om man skriver ut medlemskortet.

Personer

 • Ny utskrift med inställningsbara val.
 • Fältet Kön sätts automatiskt om man skriver in ett korrekt personnummer, men är är nu ändringsbart om man arbetar med enbart födelsedatum utan de 4 sista siffrorna.
 • Det går att söka personer med felaktig e-postadress.
 • Båda telefonnumren syns i listan över personer.
 • Om ett mail inte skickades pga felkod så visas felkoden.
 • Om en mailadress är felaktig färgas bakgrunden röd.

Serverversion

 • Denna version kan levereras och driftas på server för fler användare.

Massbrev

 • Lättare att välja e-postserver i listan när man gör utskick.
 • Rött kryss för mottagare visas inte om utskicket är gjort.
 • E-post och namn för mottagaren visas nu korrekt om det ändras på medlemskortet.
 • Man kan välja att fakturera en särskild avgift för alla framsökta personer vid avgiftsfaktureringen.

Personer

 • Fälten Förnamn, Efternamn, E-post och Telefon går nu att utforma med färg mm.

Personer

 • Ny funktion som kan rensa bort felaktiga e-postadresser med hjälp av en fil.
 • Adresserna Adressetikett för utskick och Adressetikett för faktura kommer med färdigberäknade, i medlemsexporten.
 • Rättat ett fel som gjorde att arbetsplatsens namn (fältet Företag) inte kom med vid utskrift av arbetsplatsetiketter.
 • Företaget kommer inte längre med vid utskrift av adressetiketter om man valt hemadress för utskick.

Postorter

 • Ny uppdaterad postortskatalog.

Inställningar

 • Rättat ett fel i funktionerna Kontrollera & Ändra medlemsnr, samt Kontrollera & Ändra fakturanr.

Personer

 • Möjlighet att importera filer med medlemsinformation som visas på kontaktkortet.
 • Ny exportfunktion som skapar en Excelfil med i stort sett all info om framsökta medlemmar.
 • Personkortet kan skrivas ut.
 • Både 12- och 10-siffror långa personnummer accepteras.
 • Organisationsnummer accepteras i personnummerfältet.

Uppdatering

 • Ändrad förenklad procedur för versionsuppdatering.

Fakturor

 • Makulerad faktura eller betald faktura kan inte e-postas.
 • Sista fakturan kan raderas i fakturalistan.
 • Förbättrad hantering av preliminära fakturor.

Avgiftslängd

 • Personnummer och data i ett fritt fält går nu att få med i utskriften.
 • Möjlighet att välja sorteringsordning vid utskrift.
 • Man kan med en knapp visa tillhörande personer till en viss avgift.
 • Möjlighet att få ut debiteringslängden som en Excelfil.

Fakturor

 • Man kan nu välja att fakturera enstaka avgift vid avgiftsfaktureringen.
 • Nyskapade fakturor får status preliminär och kan raderas innan någon justeras eller ändras.
 • Man kan ändra på fakturanummerserien om man vill.
 • Man kan välja att fakturera en särskild avgift för alla framsökta personer vid avgiftsfaktureringen.

Första versionen av programmet P1 Medlem Light lanseras. Grundidén till programmet kommer ur en skräddarsydd leverans från 2002 till en förening som ville ha ett enkelt medlemssystem med fakturering. Eftersom den leveransen fyllt sin funktion på ett mycket bra sätt under en tioårsperiod gör vi nu ett dynamiskt medlemsregister som är uppgraderingsbart när det lanseras nya versioner. Mindre föreningar och klubbar är användarmålgrupp.

P1 Medlem Light

Är ett medlemssystem för hantering av personer, massmail, fakturering och inläsning av betalfiler.

HUVUDFUNKTIONER

 • Hantering av personuppgifter.
 • Olika medlemsavgifter för olika medlemmar.
 • Fakturering av medlemsavgifter och artiklar.
 • Inläsning av OCR filer från Bankgiro och Plusgiro.
 • Massmail.

Systemkrav: FileMaker Pro 13