P1 Medlem Light 1.0


Första versionen av programmet P1 Medlem Light lanseras. Grundidén till programmet kommer ur en skräddarsydd leverans från 2002 till en förening som ville ha ett enkelt medlemssystem med fakturering. Eftersom den leveransen fyllt sin funktion på ett mycket bra sätt under en tioårsperiod gör vi nu ett dynamiskt medlemsregister som är uppgraderingsbart när det lanseras nya versioner. Mindre föreningar och klubbar är användarmålgrupp.

P1 Medlem Light

Är ett medlemssystem för hantering av personer, massmail, fakturering och inläsning av betalfiler.

HUVUDFUNKTIONER

  • Hantering av personuppgifter.
  • Olika medlemsavgifter för olika medlemmar.
  • Fakturering av medlemsavgifter och artiklar.
  • Inläsning av OCR filer från Bankgiro och Plusgiro.
  • Massmail.

Systemkrav: FileMaker Pro 13