P1 Medlem Light 1.02


Personer

 • Möjlighet att importera filer med medlemsinformation som visas på kontaktkortet.
 • Ny exportfunktion som skapar en Excelfil med i stort sett all info om framsökta medlemmar.
 • Personkortet kan skrivas ut.
 • Både 12- och 10-siffror långa personnummer accepteras.
 • Organisationsnummer accepteras i personnummerfältet.

Uppdatering

 • Ändrad förenklad procedur för versionsuppdatering.

Fakturor

 • Makulerad faktura eller betald faktura kan inte e-postas.
 • Sista fakturan kan raderas i fakturalistan.
 • Förbättrad hantering av preliminära fakturor.

Avgiftslängd

 • Personnummer och data i ett fritt fält går nu att få med i utskriften.
 • Möjlighet att välja sorteringsordning vid utskrift.
 • Man kan med en knapp visa tillhörande personer till en viss avgift.
 • Möjlighet att få ut debiteringslängden som en Excelfil.