P1 Medlem Light 1.04


Personer

  • Ny funktion som kan rensa bort felaktiga e-postadresser med hjälp av en fil.
  • Adresserna Adressetikett för utskick och Adressetikett för faktura kommer med färdigberäknade, i medlemsexporten.
  • Rättat ett fel som gjorde att arbetsplatsens namn (fältet Företag) inte kom med vid utskrift av arbetsplatsetiketter.
  • Företaget kommer inte längre med vid utskrift av adressetiketter om man valt hemadress för utskick.

Postorter

  • Ny uppdaterad postortskatalog.