P1 Medlem Light 1.10


Fakturor

 • Ny rutin för påminnelser.
 • Möjlighet till egen fakturarubrik.
 • Möjlighet att kunna koppla om en felaktig inbetalning till annan faktura.
 • Man kan dela upp inbetalningar.
 • Kunna visa de personer som hör till framsökta fakturor.
 • Kunna visa de fakturor som har ett kryss i rutan Stoppa påminnelser.
 • Kunna Visa de fakturor som har negativt belopp.
 • Snabbare fakturalista.
 • Fliken Inbetalningar visar nu fakturans totalbelopp.

Personer

 • Namnfältet breddat i personlistan.
 • Fliken Medlemsnr har bytt namn till Person.
 • Om man sorterat innan man skriver ut, t ex telefonlista, behålls sorteringsordningen till utskriften.
 • I listan visas namnet i grått om personen är markerad som avliden eller har utträdd.
 • Markering visas på flikar på person- och fakturakortet om det finns en information kopplad.

Övrigt

 • Ny postortskatalog från mars 2017.