P1 Medlem Light 1.15


Avgifter

 • Nytt kort: Avgifter. Där finns dessutom en ny knapp "Visa" som visar alla medlemmar med en särskild avgift. För att redigera en avgift behöver man numera gå in på respektive kort - detta kan inte göras i listan.

Fakturor

 • Ny knapp: "Excelexport".
 • Ny knapp: "Lista" under knappen "Skriv ut" som skapar en enkel lista över framsökta fakturor.

Inbetalningar

 • Ny knapp: "Felrapport" under knappen "Skriv ut". (Knappen "Sammanställning" har även flyttats och återfinns nu under knappen "Skriv ut").
 • Ny knapp: "Excelexport".

Inställningar

 • Ny knapp: "Spara fönstrets position och storlek", under fliken "System". Bestämmer fönsterposition och storlek vid start.
 • S.k. "Fria fält" visas nu tydligare (under fliken med samma namn).

Massbrev

 • Ny knapp: "Excelexport".

Personer

 • Ny knapp: "Fakturor" under knappen "Visa" visar samtliga fakturor för framsökta personer.

Generellt

 • Nya flikar: Massbrev och Avgifter, som kort och lista, till höger om Inbetalningar.
 • Sökläge är nu aktiverat på de flesta layouter.