P1 Medlem Light 1.17


Faktura

 • Möjlighet till fakturakod (t ex fakturamottagarkod) på fakturautskriften. Gör det möjlighet att använda e-fakturaskrivare.
 • Nu kan man välja vilken valutasymbol som ska visas på fakturan. Se fältet Valutasymbol på fakturakortet.

Generellt

 • Förbättrad hantering av epostadresser. Väsentligt mindre risk att en epostadress flaggas som felaktig.
 • Åtgärdat att programmets fönster initialt blir större än vad man satt under Inställningar-System, på Mac.
 • Gröna plupparna som markerade att information fanns på en flik är grafiskt är bytt till nedgråad filktext om information saknas.

Handboken

 • Handboken är nu korrekturläst samt har nya bilder i inledningen.
 • Kosmetisk justering så att programmets fönster inte växer när man går till och från handboken, på Mac.

Inloggningar

 • Åtgärdat tabellen Inloggningar som inte fick med alla poster vid en uppdatering.

Inställningar

 • Nu kan man välja vilken valutasymbol som ska visas på fakturan. Se fältet Valutasymbol under Inställningar.

Teknik

 • Script för totalexport av alla tabeller implementerat. Namn = "Totalexport", söks under Script.

Uppdatering

 • Minst FileMaker 18 krävs för att kunna uppdatera till denna version.
 • Specialfallet med id = 0 i tabellen SMTP_Servrar är borttaget. Förekom i version 1.00 och 1.01 som inte finns kvar.