P1 Medlem versionshistorik


P1 Medlem har funnits på marknaden sedan 2006. Här nedan kan man läsa ett urval av den nyutveckling vi har gjort sedan dess.

Kontakt

 • Nya fält för e-post på kontaktkortet (faktura och företag).
 • Möjligt att göra utträde med obetalda fakturor.
 • Knapp för att tömma utträdesdatum.
 • Autogirofält som ej var skrivbara visades som skrivbara. 

Utbudsrad

 • Möjligt att ange nästa organisation på urad för de som vill byta till näsa avisering.

Kontakt

 • Nytt fält för hemsida.
 • Kontaktens skuld visas ovanför avgiften.
 • Möjligt att välja om fakturerat summan avseer året eller total.
 • Jubilar flyttad till födelsedatum.

Faktura

 • Möjligt att styra om Faktura SMS ska vara svars SMS.
 • FAvi kontrolleras vid avsluta medlemskap.
 • Manuell inbetalning på kredit går ej.
 • Bättre hantering av OCR inbetalning på kredit.

 

Avisering

 • Tittar även på nästa utbudsnummer om sådant finns.

Utbudsrad

 • Beräknad benämning och pris följer med vid manuellt skapande av URAD.
 • Urad skapades med fel fakturanr under vissa förutsättningar vid inbetalning.
 • Justerat sökning efter befintlig URAD.
 • Betaldatum på fakturan lagras på URAD.

Kontakt

 • Möjligt att se skickade e-post under Brev->E-post.
 • Möjligt att visa tecken för medlem i listan.
 • Nytt fält under in/uträde. Medlem till.

 

OBS! Från denna version krävs FileMaker 17

 • Systemet går att köra utan sidofiler.

Kontakter

 • Kontroll om mobil, e-post eller personnummer redan finns vid skapande av ny kontakt.
 • Det går att välja om man vi vill visa dialog för att spara kontakt.
 • Hantering av avliden, nytt personnummer samt annan orsak vid inläsning av SPAR-fil.
 • Möjligt att välja alla förnamn eller endast tilltalsnamn vid inläsning av SPAR-fil.
 • Möjligt att göra egen rutin vid spara kontakt.
 • Knapp för att redigera autogirostatus.

Inbetalningar

 • Förvald inbetalningstyp kan anges under inställningar.
 • Manuell inbetalning omarbetad.
 • Mer information om fakturan kopieras till inbetalningen.

Faktura

 • Möjligt att arbeta med restbelopp på delbetalningsfaktura.
 • Knapp för att visa summa i fakturalistan.
 • Kvar att betala i utskrift av fakturalista.
 • E-post och mobiltelefon på layouten.
 • Makulera-krysset borttaget från layouten.

Organisation

 • Sortering av listan sker som default inte.
 • Valbara fält för företag och personnummer när man lägger till kontakt.
 • Kontroll om mobil, e-post eller personnummer redan finns vid tillägg av ny kontakt.
 • Möjligt att söka efter inbetalning via ID.
 • Postort för besöksadress hämtas med hjälp av postnummertabellen.
 • Förbättrad hantering av personnummer.
 • Symbol för medlem.
 • Stöd för html-formaterad text i brödtext e-post.
 • Möjligt att skriva in förfallodatum för faktura.
 • Nytt kryss under personligt-fliken för att markera sekretess, medför även rödaktig färg i huvudet.

OBS! Från denna version krävs FileMaker 16

 • Inbyggt stöd för Dataskydd (GDPR).
 • Möjligt att skicka och ta emot SMS direkt från P1 Medlem.
 • Möjligt att skicka brev via e-post.
 • Möjligt att skicka faktura via e-post.
 • Möjligt att skicka faktura via e-post som innehåller knapp eller länk för direkt kortbetalning.
 • Massbrev kan skapas på server.
 • Möjligt att visa delar av medlemssystemet via webbinloggning för lokalorganisationer.
 • Möjligt att uppdatera kontakters adresser och namn via nulägesavisering hos SPAR.
 • Avisering sker på server, om möjligt.
 • Inläsning av OCR inbetalningsfil sker på server, om möjligt.
 • Egen export kan göras från kontaktlista.
 • Möjligt att synka en maillista åt gången mot Mailchimp.
 • Ny rapport avseende medlemsstatistik.
 • Sorterar bevakningar på menysidan i bättre ordning.
 • Visar även förekommande företagsnamn i bevakningsportalen på menysidan.
 • Betalsätt för kontakt ändras till Autogiro / Faktura vid inläsning av medgivande.
 • Ny behörighet Dataskyddsombud.