P1 Medlem 16.01


  • Förbättrad hantering av personnummer.
  • Symbol för medlem.
  • Stöd för html-formaterad text i brödtext e-post.
  • Möjligt att skriva in förfallodatum för faktura.
  • Nytt kryss under personligt-fliken för att markera sekretess, medför även rödaktig färg i huvudet.