P1 Medlem 17.00


OBS! Från denna version krävs FileMaker 17

 • Systemet går att köra utan sidofiler.

Kontakter

 • Kontroll om mobil, e-post eller personnummer redan finns vid skapande av ny kontakt.
 • Det går att välja om man vi vill visa dialog för att spara kontakt.
 • Hantering av avliden, nytt personnummer samt annan orsak vid inläsning av SPAR-fil.
 • Möjligt att välja alla förnamn eller endast tilltalsnamn vid inläsning av SPAR-fil.
 • Möjligt att göra egen rutin vid spara kontakt.
 • Knapp för att redigera autogirostatus.

Inbetalningar

 • Förvald inbetalningstyp kan anges under inställningar.
 • Manuell inbetalning omarbetad.
 • Mer information om fakturan kopieras till inbetalningen.

Faktura

 • Möjligt att arbeta med restbelopp på delbetalningsfaktura.
 • Knapp för att visa summa i fakturalistan.
 • Kvar att betala i utskrift av fakturalista.
 • E-post och mobiltelefon på layouten.
 • Makulera-krysset borttaget från layouten.

Organisation

 • Sortering av listan sker som default inte.