P1 Medlem 17.01


Avisering

  • Tittar även på nästa utbudsnummer om sådant finns.

Utbudsrad

  • Beräknad benämning och pris följer med vid manuellt skapande av URAD.
  • Urad skapades med fel fakturanr under vissa förutsättningar vid inbetalning.
  • Justerat sökning efter befintlig URAD.
  • Betaldatum på fakturan lagras på URAD.

Kontakt

  • Möjligt att se skickade e-post under Brev->E-post.
  • Möjligt att visa tecken för medlem i listan.
  • Nytt fält under in/uträde. Medlem till.