P1 Medlem 18.00


Utbudsrad

  • Möjligt att ange nästa organisation på urad för de som vill byta till näsa avisering.

Kontakt

  • Nytt fält för hemsida.
  • Kontaktens skuld visas ovanför avgiften.
  • Möjligt att välja om fakturerat summan avseer året eller total.
  • Jubilar flyttad till födelsedatum.

Faktura

  • Möjligt att styra om Faktura SMS ska vara svars SMS.
  • FAvi kontrolleras vid avsluta medlemskap.
  • Manuell inbetalning på kredit går ej.
  • Bättre hantering av OCR inbetalning på kredit.