P1 Prenumeration 5.22


Nya funktioner

Inbetalningar

  • Stöd för Autogiro
  • Nu visas i vilken valuta betalningen skett

Rapporter

  • Prenskuldrapport för periodbaserade titlar

Kunder

  • Ny funktion exportera hittade kunder för bearbetning
  • Smartare funktion för att importera och bearbeta en excefil med ordrar
  • Nytt typfält för olika betalkort

Rättat

  • Bättrat på e-postfunktionalitet vid automatisk dragning på kort 
  • Webben kan nu lägga till anteckningar