P1 Prenumeration 5.24


Nya funktioner

Inbetalningar

 • Funktion för inläsning av betalfiler enligt P27-formatet CAMT054

Prenumerationer

 • Ny funktion för att kunna få statistik på nya och tappade prenumerationer
 • Möjligt att förinställa vem som skall betala när en gåvoprenumeration förnyas
 • Bättre överblick på paketprenumerationer
 • Nu blir blir det alltid rätt period när man lägger till nya prenumeranter på ett befintligt paket

Fakturering

 • Ny funktionalitet för att anpassa ämnes- och mejltexter när man skickar avier/fakturor via e-post

Prenkoder

 • Funktion för att massändra benämning på prenkoder
 • Funktion för att massuppdatera priser

Körschema

 • Snabbare funktion för att visa de prenumerationer som skall fönyas
 • Vid fakturering särvisas de fakturor som skall skrivas ut/mejlas och de som avser Autogiro/Kortdragning
 • Förbättrad indikator och utökade kontroller vid skapande av betalningsunderlag för Autogiro
 • Förbättrad loggning när man spärrar och aktiverar prenumerationer
 • Rättat ett fel för fakturering av paket som saknade märkningen samlingsfaktura

Meny

 • Nu visas även antalet för obehandlade beställningar i menyn

Kampanjkoder

 • Förbättrat gränssnitt

Utskrifter

 • Nu loggas även mejlade fakturor som utskrivna
 • Samlingsfakturor hanteras bättre när man skapar dem som PDFer

Postorter

 • Ny postnummertabell

Dubletthantering

 • Anteckningar och dokument förbättrat

Adressexporter

 • Ny inställning för uppdelning av svenska och utländska adresser i två exportfiler

Tekniskt

 • Snabbare sätt att göra systemuppgraderingar