P1 Prenumeration 5.24


Nya funktioner

Inbetalningar

  • Funktion för inläsning av P27-formatet CAMT054

Adressexporter

  • Inställning för uppdelning av svenska och utländska adresser i två exportfiler

Tekniskt

  • Snabbare sätt att göra systemuppgraderingar