P1 Prenumeration versionshistorik


Läs om utvecklingen av P1 Prenumeration i prenumerationsprogrammets versionshistorik

Nya funktioner

Inbetalningar

 • Funktion för inläsning av betalfiler enligt P27-formatet CAMT054

Prenumerationer

 • Ny funktion för att kunna få statistik på nya och tappade prenumerationer
 • Möjligt att förinställa vem som skall betala när en gåvoprenumeration förnyas
 • Bättre överblick på paketprenumerationer
 • Nu blir blir det alltid rätt period när man lägger till nya prenumeranter på ett befintligt paket

Fakturering

 • Ny funktionalitet för att anpassa ämnes- och mejltexter när man skickar avier/fakturor via e-post

Prenkoder

 • Funktion för att massändra benämning på prenkoder
 • Funktion för att massuppdatera priser

Körschema

 • Snabbare funktion för att visa de prenumerationer som skall fönyas
 • Vid fakturering särvisas de fakturor som skall skrivas ut/mejlas och de som avser Autogiro/Kortdragning
 • Förbättrad indikator och utökade kontroller vid skapande av betalningsunderlag för Autogiro
 • Förbättrad loggning när man spärrar och aktiverar prenumerationer
 • Rättat ett fel för fakturering av paket som saknade märkningen samlingsfaktura

Meny

 • Nu visas även antalet för obehandlade beställningar i menyn

Kampanjkoder

 • Förbättrat gränssnitt

Utskrifter

 • Nu loggas även mejlade fakturor som utskrivna
 • Samlingsfakturor hanteras bättre när man skapar dem som PDFer

Postorter

 • Ny postnummertabell

Dubletthantering

 • Anteckningar och dokument förbättrat

Adressexporter

 • Ny inställning för uppdelning av svenska och utländska adresser i två exportfiler

Tekniskt

 • Snabbare sätt att göra systemuppgraderingar

Nya funktioner

Inbetalningar

 • Justering och rättning av Autogiro-funktioner
 • Standardkonto för Swishbetalnignar
 • Logik-justering av inbetalningar för alternativ-avier

Rapporter

 • Rapport 11 Inbetalningar, lagt till så man ser valuta
 • Korrekt uträkning av prenskuld för Autogiro

Fakturor

 • Knappen "Skapa påminnelser" utesluter Autogiro
 • Knappen "Visa Förfallna" utesluter Autogiro
 • Nytt typfält för olika betalkort

Rättat

 • Webslussen tar in postnummer som det är inskrivet

Nya funktioner

Inbetalningar

 • Stöd för Autogiro
 • Nu visas i vilken valuta betalningen skett

Rapporter

 • Prenskuldrapport för periodbaserade titlar

Kunder

 • Ny funktion exportera hittade kunder för bearbetning
 • Smartare funktion för att importera och bearbeta en excefil med ordrar
 • Nytt typfält för olika betalkort

Rättat

 • Bättrat på e-postfunktionalitet vid automatisk dragning på kort 
 • Webben kan nu lägga till anteckningar

Ändrat

Fakturor

 • "Recurrent"-betalningar gör 3 försök att dra pengar och makulerar fakturan samt kopplade prenumerationer om alla 3 försök misslyckas.
 • Fakturarad listan, visar godkänd datum i stället för betaldatum

Tekniskt

 • Uppdatering av plugins
 • Prestandaförbättringar.

Rättat

 • Sätt betaldagar till 0 på fakturan fungerade inte när man körde i skriptschemat "Hämta kortbetalningar".

Nya funktioner

Tidningar

 • Visa prenumerationer som kommer att spärras

Rapporter

 • Grupperar rapporten "Förfrågan" på tidning

Exporter

 • Nytt exportformat, system-exporter, fältet "Annat exportformat" lagt till 7

Rättat

 • Gjorde att perioder inte spärrades.

Ändrat

 • Portalen till prenumerationer, villkor som gör ID för prenumerationen röd i portalen så man vet vilken prenumeration som används för betalning.

Nya funktioner

Kampanjkod

 • Ny systemdel kampanjkod, som används via webben.

Anteckningar

 • Kompletterat anteckningar med möjlighet att spara dokument.

Inbetalningar

 • Ny funktion för Drag and Drop för inbetalningsfiler.

Rättat

 • Progressbar för exportera nummer visar nu korrekt data.
 • Åtgärdat fel som gjorde att dublettelimering ibland ej gick att utföra.
 • Paketprenumeration visar nu även organisationsnamn i lista och kort.

Ändrat

 • Rapport 01 Aktiva abonnenter, vokabulären ändrat till Prenumeranter.
 • Ytterligare summering för endast digitala prenumerationer och nu visas även antal exemplar att trycka.
 •  

Nya funktioner

Fakturarad

 • Nytt script P1 Filtjänst Sätt dagens datum.

Prenkod

 • Nytt fält för att kunna välja fakturalayout för prenkoden. Denna fungerar inte för samlingsfakturor.

Anteckningar

 • Ny funktion för att kunna göra anteckningar och påminnelser.

Rättat

 • Löst problematik med indexering för en Aktiv prenumeration/fakturarad.
 • Prenumeration + knappen för skapa faktura eller förnyelse: fungerade inte att skapa en förnyelsefaktura när första fakturaraden var med 0 belopp.
 • Knapp "Visa förfallna" i Fakturalistan - "Påminnelse". Visar nu alla fakturor som ligger för påminnelseutskick korrekt.
 • Rapport 19, breddat fält för prenkod så det syns vid längre prenkoder.
 • 6. Skapa fakturor visar nu rätt antal fakturor i dialogrutan.

Nya funktioner

Fakturarad

 • Uppdatera sista nr kvar utifrån antal nr kvar och första nr. Nytt script i manusmenyn "Uppdatera sista nr".
 • Ändra antal nr kvar på alla fakturarader i urvalet. Ny knapp på "antal nr kvar" -fältet och i manusmeny.  Uppdaterar sista nr och period.

Fakturor

 • Påminnelser kan nu skickas via InExchange.

Nya funktioner

Webb

 • Kortbetalning för fakturor i prenwebben skickas direkt in i systemet och behöver inte klickas in manuellt från webslussen längre.

Fakturor

 • Fakturor kan nu mailas med SMTP. Aktiveras via system-övrigt, Fakturor skickas via SMTP.

Inbetalningar

 • Dragning av pengar på kort för fakturor på förnyade prenumerationer köpta med "Kort Autodebitering".
 • Nya fält i INBETALNING för att lagra info från kort- och swishbetalningar.

Körschema

Nytt Körschema "Hämta betalningar", för de som vill automatiskt kunna dra betalningar på kort på periodsprenumerationer.

Ändrat

Prenkod

 • "Kortbetalning" och "Kort Autodebitering" kan inte längre väljas samtidigt.

Nya funktioner

Webb

 • Fyller nu i "Betalning godkänd" när betalning för beställning förs över från Prenwebb.

Prenkod

 • Nytt fält för beskrivning av prenkoden (visas även i prenwebben).
 • Ny inställning på prenkoder för betalmetoder vid beställning i prenwebben.
 • Ny värdelista: prenkod_web_betalmetoder.
 • Sortering i listan på prenwebben kan nu styras från Prenkods kortet.

Prenumeration

 • Stöd för Period- och Datum-baserade prenumerationer.

Tidning

 • Formatering av tidningsbeskrivning på prenwebben.

Övrigt

 • Meny-system-Exporter, nytt exportformat nr 6, 6: 01 Prenid med prefix P, 02 Kundnr med prefix K, 03 Organisation, 04 Namn, 05 Avdelning, 06 Adress, 07 Postnr, 08 Postor, 09 Land, 10 Antal ex.

Nya funktioner

 • Fakturalistan, knappen "Ej utskrivna" kompletterade med alternativen: • Alla • E-faktura • PDF • Papper.
 • Kunder, ny funktion för att kunna kopiera adressuppgifter.
 • Snabbkommando cmd-shift-C. Syns även under menyn Manus (kunder) och har namnet "kopiera adress".
 • Nytt fält Referensnr på kundkort och Fakturakort. Följer med till E-fakturor. Syns under kundnr på fakturautskrifter med ledtext Referensnr.

Paketfunktion

 • Ny del med stöd för att kunna sälja prenumerationer paketvis. Innebär i praktiken att man sätter ett pris som innefattar prenumerationer upp till ett visst antal.

Ändrat

 • Vid ny kund gick det inte att klistra in.
 • Det går nu att formatera text i textfältet i Prenkoder.
 • E-post Faktura är flyttad till kundkortets övre del istället för fliken Övrigt.
 • E-postadressen (E-post Faktura) är nu synlig på fakturakortet.
 • Prenkoder, hjälpbubbla som visar logiken för antal.
 • Fakturor-lista, knappen "Visa förfallna" kan nu välja att visa alla förfallna eller endast de som skall ha påminnelse.

Nya funktioner

 • Lagt till separat inställning för kontering av inbetalning vid kortbetalning med Payex/Swedbank Pay.
 • E-faktura-funktionalitet tillagd.
 • Faktura, nya flikar:

Överflik E-faktura som visar beräkningsformler.

Underflik E-faktura där knappar finns för att skicka e-faktura.

Fakturalistan, knappen "Ej utskrivna" kompletterade med alternativen: Alla, E-faktura, PDF och Papper.

Rättat

 • Rapportkörning som PDF sparar nu på rätt sätt.

Nya funktioner

 • Tidningar, ny flik "Automail".
 • En gång per dygn e-postas inloggningsuppgifter till nyregistrerade prenumeranter. Kräver separat avtal med P1.

Nya funktioner

 • Fältinmatning, tvättar nu bort felaktiga tecken och fetningar, förutom i anteckningsfält.
 • P1 Dataskydd implementerat.

Uppdatering

 • Dataskydd och sparade rapporter följer nu med vid uppdatering.

Nya funktioner

 • Rapporter, ny flik "Sparade Rapporter"
 • Rapporter går nu att schemalägga för automail på bestämt klockslag, till valda e-postadresser Kräver separat avtal med P1.
 • Ny rapport nr 37, Periodisering av inbetalningar Fungerar som rapport 36 förutom att den endast visar betalningar inom valt tidsintervall.

Nya funktioner

 • Prenkod, ny flik web, nytt fält "Visa pris ex moms".
 • Nytt exportformat: nr 4 som skapar två filer.
 • Fakturarader: ny exportfunktion under egna manus "Sortera och exportera betalningar".
 • Ny rapport nr 35, Vald Prenkod - PrenSluss: Lagt till betalning via Payex -Tidning -> Övrigt, ny knapp för öppna URL, om man jobbar med att publicera tidningen på webben.
 • Ny rapport nr 36, Periodisering av betalningar.

Rättat

 • Prenumeration -> Skickade nummer, + knappen, skicka nummer manuellt, skall hitta senaste skickade numret, gjorde inte det om man i nummer lagt upp olika längd på numren.
 • Körschema -> Skicka nästa nummer, fungerade inte om man jobbade lokalt.

Ändrat

 • Rapport 01 kompletterad med kundnummer.
 • Nya postnummerfilen, innehåller inte längre regionkod.
 • Kunder -> Prenumerationer -> Betalare, knappen förfrågan, syns nu i ordernr.
 • Rapport "30 Inbetalningar VAT nr" söker på fakturor som har VAT nummer Visar VAT-numret från fakturan i stället för från kundkortet.

Nya funktioner

 • Tidning-övrigt, två nya fält, omslagsbild samt beskrivning som används för webben.

Rättat

 • Tidning skickades till gratisprenumerationer med 0 nummer kvar.
 • P1 Filtjänst, kontrollmailet som skickas 5 dagar innan utgivningsdag skickas numer per tidning.
 • Förnya prenumerationer, om man tagit bort utgivningsdagen på ett ej skickat nummer blev det fel på vilket som var första och sista numret.
 • Skicka nästa nummer fungerade ej om man jobbade som lokal användare utan anslutning till server.

Nya funktioner

 • Webb: funktion för att via webb kunna redigera sina kunduppgifter och avsluta sin prenumeration.

Ändrat

 • Mata in inbetalningar, ändrat tabordningen så att den går till nästa fakturanummer.
 • Godkänn betalningar, momentet skall nu gå fortare.

 

Ändrat

 • Farader, fältet "Status spärra" är numer indexerat.
 • P1 filtjänst, ändrat exportformatet till Windows i stället för Mac.
 • P1 filtjänst, ändrat till .tab i exporten i stället för .txt.
 • Prenumeration och fakturarad, fältet "Antal nummer som skickas innan pre. spärras om 1:a avi ej betalas", ändrad rubrik till: "Antal nummer som skickas om 1:a avi ej betalas" Ändrad logik för detta fält så att om man skriver in 0 som värde så får kunden inga tidningar förrän fakturan är betald.
 • Prenumeration och fakturarad, fältet "Antal nummer som skickas innan pren. spärras om förnyelseavi ej betalas", ändrad rubrik till: "Antal nummer som skickas om förnyelseavi ej betalas" Ändrad logik för detta fält så att om man skriver in 0 som värde så får kunden inga tidningar förrän förnyelsefakturan är betald.
 • P1 Filtjänst, ändrat så att tidningsnamnet är med i infomailen.

Rättat

 • P1 filtjänst, korrigering av kontrollen, annars gick inte skriptet att köras av en klient.

Nya funktioner

 • P1 Filtjänst, funktion för att låta servern ha hand om knapparna 1, 3, 4, 5 och 6 i Körschemat.
 • Kräver separat avtal med P1.

Ändrat

 • Om man kör på server så utförs Körschemats knappar 1, 3, 4, 5, 6 på servern Det ser likadant ut för användaren men går betydligt snabbare.

Rättat

 • Manuset i kunder "Visa avslutade kunder" tog felaktigt med de som hade uppehåll.

Ändrat

 • OCR-inläsning, tar endast in siffror på fakturanumret.

Rättat

 • Kunder, knappen dubblett hade försvunnit i konverteringen, återinförd.
 • Kunder, fliken Ekonomi, fältet Adress hade försvunnit från version FM11.
 • Prenumeration, fliken special, fältet Adress hade försvunnit från version FM11.

Ändrat

 • Ny postnummertabell med sortering och LKF kod.

 

Nya funktioner

Inställningar

 • Ny flik "Inkasso" där man kan ange ett eller flera inkassoföretag man använder sig av.
 • Inställningar/fakturor; nytt fält kryssruta "Skapa 0-faktura", som innebär att det skapas fakturor även för fakturarader som har 0 i belopp. Används om man vill ha fakturan som adressbärare för utskick.

Fakturor

 • Ny knapp "Inkasso". Knappen visas endast om man lagt upp ett inkassobolag under inställningar enligt ovan. Knappen är ett flytande fönster som visar info och funktioner för hantering av fakturor till inkasso och innehåller tre funktioner:

1 skicka visade fakturor till valt inkassobolag.
2 skicka gjorda inbetalningar till valt inkassobolag.
3 importera betalningar från valt inkassobolag.

Alla tre rutinerna kommunicerar med printfilen där man lägger upp logik för hantering av filerna.

Nya funktioner

 • P1 Prenumeration är nu helt ombyggt och kräver Filemaker 12 eller senare för att köras. Nytt gränssnitt och en hel del nya funktioner.
 • System-SMTP är kompletterad med anslutningskryptering TLS och verifiering CRAM-MD5. Innebär att man vid uppdatering måste justera inställningarna. Hade man t ex i den gamla versionen kryssat i SSL så var det tidigare en kryssruta, nu skall det stå SSL i fältet.
 • Prenumeration lista; nya snabbsökknappar för uppsagda och avslutade.

Ändrat

 • Fakturor, manuset "Visa exporten för hittade fakturor" är ändrat så att den ej visar de som har annan betalare.