P1 Prenumeration 5.02


Nya funktioner

Inställningar

  • Ny flik "Inkasso" där man kan ange ett eller flera inkassoföretag man använder sig av.
  • Inställningar/fakturor; nytt fält kryssruta "Skapa 0-faktura", som innebär att det skapas fakturor även för fakturarader som har 0 i belopp. Används om man vill ha fakturan som adressbärare för utskick.

Fakturor

  • Ny knapp "Inkasso". Knappen visas endast om man lagt upp ett inkassobolag under inställningar enligt ovan. Knappen är ett flytande fönster som visar info och funktioner för hantering av fakturor till inkasso och innehåller tre funktioner:

1 skicka visade fakturor till valt inkassobolag.
2 skicka gjorda inbetalningar till valt inkassobolag.
3 importera betalningar från valt inkassobolag.

Alla tre rutinerna kommunicerar med printfilen där man lägger upp logik för hantering av filerna.