P1 Prenumeration 5.05


Nya funktioner

  • P1 Filtjänst, funktion för att låta servern ha hand om knapparna 1, 3, 4, 5 och 6 i Körschemat.
  • Kräver separat avtal med P1.

Ändrat

  • Om man kör på server så utförs Körschemats knappar 1, 3, 4, 5, 6 på servern Det ser likadant ut för användaren men går betydligt snabbare.

Rättat

  • Manuset i kunder "Visa avslutade kunder" tog felaktigt med de som hade uppehåll.