P1 Prenumeration 5.06


Ändrat

  • Farader, fältet "Status spärra" är numer indexerat.
  • P1 filtjänst, ändrat exportformatet till Windows i stället för Mac.
  • P1 filtjänst, ändrat till .tab i exporten i stället för .txt.
  • Prenumeration och fakturarad, fältet "Antal nummer som skickas innan pre. spärras om 1:a avi ej betalas", ändrad rubrik till: "Antal nummer som skickas om 1:a avi ej betalas" Ändrad logik för detta fält så att om man skriver in 0 som värde så får kunden inga tidningar förrän fakturan är betald.
  • Prenumeration och fakturarad, fältet "Antal nummer som skickas innan pren. spärras om förnyelseavi ej betalas", ändrad rubrik till: "Antal nummer som skickas om förnyelseavi ej betalas" Ändrad logik för detta fält så att om man skriver in 0 som värde så får kunden inga tidningar förrän förnyelsefakturan är betald.
  • P1 Filtjänst, ändrat så att tidningsnamnet är med i infomailen.

Rättat

  • P1 filtjänst, korrigering av kontrollen, annars gick inte skriptet att köras av en klient.