P1 Prenumeration 5.07


Nya funktioner

  • Webb: funktion för att via webb kunna redigera sina kunduppgifter och avsluta sin prenumeration.

Ändrat

  • Mata in inbetalningar, ändrat tabordningen så att den går till nästa fakturanummer.
  • Godkänn betalningar, momentet skall nu gå fortare.