P1 Prenumeration 5.10


Nya funktioner

  • Rapporter, ny flik "Sparade Rapporter"
  • Rapporter går nu att schemalägga för automail på bestämt klockslag, till valda e-postadresser Kräver separat avtal med P1.
  • Ny rapport nr 37, Periodisering av inbetalningar Fungerar som rapport 36 förutom att den endast visar betalningar inom valt tidsintervall.