P1 Prenumeration 5.15


Nya funktioner

 • Fakturalistan, knappen "Ej utskrivna" kompletterade med alternativen: • Alla • E-faktura • PDF • Papper.
 • Kunder, ny funktion för att kunna kopiera adressuppgifter.
 • Snabbkommando cmd-shift-C. Syns även under menyn Manus (kunder) och har namnet "kopiera adress".
 • Nytt fält Referensnr på kundkort och Fakturakort. Följer med till E-fakturor. Syns under kundnr på fakturautskrifter med ledtext Referensnr.

Paketfunktion

 • Ny del med stöd för att kunna sälja prenumerationer paketvis. Innebär i praktiken att man sätter ett pris som innefattar prenumerationer upp till ett visst antal.

Ändrat

 • Vid ny kund gick det inte att klistra in.
 • Det går nu att formatera text i textfältet i Prenkoder.
 • E-post Faktura är flyttad till kundkortets övre del istället för fliken Övrigt.
 • E-postadressen (E-post Faktura) är nu synlig på fakturakortet.
 • Prenkoder, hjälpbubbla som visar logiken för antal.
 • Fakturor-lista, knappen "Visa förfallna" kan nu välja att visa alla förfallna eller endast de som skall ha påminnelse.